• කඩදාසිවලින් ආවරණය වූ පැතලි තඹ වයර්

    කඩදාසිවලින් ආවරණය වූ පැතලි තඹ වයර්

    1.මෙය විවිධ යෙදුම් සඳහා ඉතා සුදුසු ඉතා කල් පවතින සහ විශ්වාසනීය වයර් වේ.වයර් ඔක්සිජන් රහිත තඹ දඬු හෝ වෘත්තාකාර ඇලුමිනියම් දඬු වලින් සාදා ඇති අතර, අච්චු වල නිශ්චිත පිරිවිතරයන් හරහා නෙරා හෝ දිගු කර ඇත.එවිට ඉහළම ගුණාත්මක කාර්ය සාධනය සහ සේවා කාලය සහතික කිරීම සඳහා නිශ්චිත පරිවාරක ද්රව්ය සමඟ වයර් ඔතා

    2. කඩදාසි ඔතා ඇති වයර් යනු ඉහළ සන්නායකතාවය සහ කල් පවතින වයර් අවශ්‍ය වන බොහෝ යෙදුම්වල භාවිතා කළ හැකි බහුකාර්ය නිෂ්පාදනයකි.විශේෂිත අවශ්‍යතා අනුව විශේෂිත පරිවාරක ද්‍රව්‍ය මත පදනම්ව බහු එතීෙම් වයර් හෝ තඹ ඇලුමිනියම් වයර් සකස් කිරීමෙන් සංයුක්ත වයර් සාදා ඇත.එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලැබෙන වයර් ඉතා කල් පවතින ඒවා වන අතර ඉහළ උෂ්ණත්වයන්ට සහ පාරිසරික තත්ත්වයන්ට ඔරොත්තු දිය හැකි අතර ඒවා විවිධ කාර්මික යෙදුම් සඳහා කදිම තේරීමක් කරයි.